Speelregels & voorwaarden

Speelregels & voorwaarden

Speelregels

Om het veilig en leuk te houden in De Speelkraam moet iedereen zich aan deze regels houden:

 • Volwassenen mogen alleen in de speeltuin onder begeleiding van een kind.
 • Kinderen onder de 7 jaar alleen onder begeleiding van een volwassene.
 • In deze speeltuin zijn alcohol en open vuur verboden.
 • De speeltuin is geheel rookvrij. We doen op deze wijze mee aan de actie “op weg naar een Rookvrije Generatie”, dit wordt met borden aangegeven.
 • In de speeltuin houden we rekening met elkaar. Schelden, slaan of pesten worden niet getolereerd.
 • Houd de speeltuin schoon! Doe afval in de afvalbakken of neem het mee naar huis.
 • In de speeltuin mogen geen huisdieren komen.
 • Kopjes, schotels en ander servies alleen op het terras gebruiken.
 • Het terrasmeubilair mag niet verplaatst worden.
 • Vernielingen en of beschadigen graag direct melden bij het speeltuingebouw.
 • Schade wordt waar mogelijk verhaald op de dader(s).
 • Ouder(s)/Verzorger(s) zijn en blijven verantwoordelijk voor hun kinderen.
 • Pas goed op je eigen spullen en die van de speeltuin.
 • De Speelkraam is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, schade of letsel.
 • Aanwijzingen van toezichthouders en andere vrijwilligers in de speeltuin moeten worden opgevolgd.
 • De toezichthouders en andere vrijwilligers van de Speelkraam zijn bevoegd corrigerend op te treden en indien nodig personen de toegang te weigeren dan wel te ontzeggen.
 • Als de speeltuin dicht is geldt voor het hele terrein:
  Verboden toegang voor onbevoegden Art. 461 Wetboek van strafrecht

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Speeltuin de Speelkraam te Purmerend.

Kosten

 • De entreeprijs bedraagt € 2,00 per kind per dag.
 • Begeleiders zijn gratis.
 • Naast losse entree kunt u een (niet-persoonsgebonden) strippenkaart aanschaffen.
  Met een strippenkaart krijgt u 15 keer toegang voor € 17,50.
 • Groepen van basisscholen, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen met meer dan 10 kinderen moeten zich vooraf via e-mail aanmelden bij de speeltuin. Deze organisaties wordt een normaal tarief per kind berekend als zij geen groepspas hebben. Individuele pasjes geven geen korting bij groepsbezoek. Deze regels gelden ook voor kinderfeestjes.

Toegang

 • De speeltuin is bedoeld voor kinderen t/m 12 jaar.
 • Kinderen tot 7 jaar hebben uitsluitend toegang onder begeleiding van een volwassene.
 • Ouders/verzorgers van kinderen die extra toezicht behoeven, dienen daar zelf voor zorg te dragen.
 • Kinderen van 13 t/m 18 jaar kunnen worden toegelaten als zij kinderen jonger dan 13 jaar begeleiden.

Bevoegdheden

 • Aanwijzingen van de speeltuinmedewerkers dienen stipt opgevolgd te worden.
 • De speeltuinmedewerkers zijn bevoegd corrigerend op te treden en indien nodig personen de toegang te ontzeggen.
 • De speeltuinmedewerkers behouden zich het recht voor bezoekers te verplichten een geldig legitimatiebewijs te tonen.
 • De ‘Speelregels’ bij de ingang gelden voor alle bezoekers, jong en oud.

Aansprakelijkheid

 • Ouders en begeleiders van de kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor het kind.
 • De Speelkraam is niet verantwoordelijk voor schade, diefstal, vermissing etc.